0 216 620 89 45 info@derilkim.com

1. Dairesel Dikroizmi Anlama

Polarizasyon Temelleri
Dairesel Dikroizmi gerçekten anlamak için, ilk olarak polarizasyon temellerini anlamak gerekir. 
Lineer polarize ışık, tek bir düzlemde titreşerek ilerleyen ışıktır. Bütün polarize ışıklar , birbirine dik iki lineer polarize bileşenin toplamıdır. Animasyonları aşağıda gösterilmiştir.

Vertically polarised light

Dikey Polarize Işık

Horizontally polarised light

Yatay Polarize Işık

Örneğin aynı fazda ve genlikte dikey ve yatay iki polarize ışık dalgası, 45 derecede lineer polarize edilmiş ışık (mavi) oluşturur. Aşağıda gösterilmiştir.

Polarised light at 45 degrees
45 Derece Polarize Işık

Eğer iki polarize  aynı fazda değilse sonuç lineer polarize olmaz. Örneğin, bir polarize ışık diğerine oranla çeyrek faz farklıysa, sonuç spiral şeklinde olacaktır ve bilindiği üzere dairesel polarize ışık oluşacaktır(CPL). Spiraller, right-handed (R-CPL)(sağ dairesel kutuplu) veya left-handed (L-CPL)(sol dairesel kutuplu) olabilir ve non-superimpoze ayna görüntüleri vardır.

Lineer polarize ışığı dairesel polarize ışığa dönüştüren optik elemana çeyrek-dalga plaka denir.  Çeyrek-dalga plaka bir kırınımdır. Örneğin dikey ve yatay polarize ışıkların görünen kırılma indisleri farklıdır. Uygun yönderilmiş bir plaka, lineer polarize ışığı, ışık yolundaki bir lineer bileşeni diğerine göre çeyrek dalga yavaşlatarak, dairesel polarize ışığa dönüştürür.  Bu da, sağ veya sol dairesel kutuplu ışık oluşturacaktır.

Left-hand circularly polarized light

Sol Dairesel Polarize Işık (LCP) 

Right-hand circularly polarized light

Sağ Dairesel Polarize (RCP) Işık

Sol ve sağ dairesel polarize ışık arasındaki absorbans farkı ise Dairesel Dikroizmin temelini oluşturur.  LCP ve RCP’yi farklı olarak absorblayan bir molekül, “optik olarak aktif”tir veya “kiral“dir.