0 216 620 89 45 info@derilkim.com
Bütün Ayrıntılar

Sirküler Dikroizm, L-CPL ile R-CPL arasındaki ışık absorbans farkıdır. Sirküler Dikroizm Spektrometresi(Spektrofotometresi), Absorbans Spektrofotometrelerinin bir hayli özelleştirilmiş bir versiyonudur. 

Sirküler dikroizm spektrofotometresi, aynı zamanda genel olarak sirküler dikrozim spektropolarimetresi veya sirküler dikrograf  diye de adlandırılır. Bir çok modern Siküler Dikroizm cihazı sayfanın altındaki slideshowda  görüldüğü şekilde aynı prensiple çalışır. Monokromatik lineer olarak polarize olmuş bir ışık kaynağı vardır. Bı ışık, hem sol hem sağ dairesel polarize ışığa döndüştürülür. Işık 45 derecelik açıda bir çeyrek-dalga plakadan geçer.

Sirküler dikroizm spektrometresinde, statik çeyrek-dalga plaka yerine foto-elastik modülatör(PEM) denilen özel optik eleman kullanılır.  PEM, bir piezoelektrik malzeme üzerine erimiş slika eklenerek imal edilmiştir.  Piezoelektrik malzeme eğer titreşmezse, silka blok bir kırınım(birefringent) oluşturmaz, devre sürüldüüğnde ve pizeoelektrik malzeme titreşmeye başladığında(rezonans frekansı genelde 50kHz civarıdır), silikadaki stresi düşürür ve bu da kırınım oluşturmanın bir yoludur.   Alternatif stres erimiş silika elementini çeyrak-dalga plakasına dönüştürür.  Bu çeyrek dalga plaka, lineer polarize ışığın dikey bileşenini geciktirerek (veya tam tersi), sol veya sağ dairesel olarak kutuplanmış ışık üretir. Titreşim genliği(gecikme), silika bloğunun içinden geçecek ışığın dalgaboyuna göre ayarlanır.

Numunenin diğer tarafında ise bir ışık detektörü vardır. Eğer ışık yolunda dairesel dikroik bir numune yoksa, detektöre çarpan ışık sabit değerde olur. Eğer ılık yolunda dairesel dikroik bir numune varsa, kaydedilen ışık intensity değeri L-CPL ve R-CPL için farklı olacaktır. PEM’in frekansı ile uygun lock-in amplifer kullanılarak, iki dairesel polarizasyon arasındaki intensity farkını ölçmek mümkündür(vAC). Ortalama toplam ışık intensity ise vDC’dir. Her iki sinyal de kaydedilir ve vAC ‘nin vDC ‘ye bölünmesiyle dairesel dikroizm sinyali hesaplanabilir.

CD calculation

G,  hem eliptisite hem diferansiyel absorbans sağlamak için bir kalibrasyon-ölçekleme faktörüdür. CD Birimleri ve Çevrimleri bölümünde eliptisite ve diferansiyel absorbansın nasıl bağlantılı olduğu açıklanmıştır.

Sirküler Dikroizm Spektrofotometresinin Çalışma Prensibi (Lütfen resme tıklayın)