0 216 620 89 45 info@derilkim.com

Dairesel dikroizm (CD), left-handed dairesel polarize ışığın emilimi (L-CPL) ile right-handed dairesel polarize ışığın emilimi (R-CPL) arasındaki farktır, ve bu, bir molekül bir veya daha fazla kiral (chiral)  kromofor (ışık-emilim- grupları) içeriyorsa oluşur.

Dairesel Dikroizm= ΔA(λ) = A(λ)LCPL – A(λ)RCPL        (λ = Dalgaboyu)

Dairesel Dikroizm Spektroskopi, moleküllerin CD’sini bir dalga boyu aralığında ölçebilen spektroskobik bir tekniktir. CD spektroskopisi her çeşit ve büyüklükteki kiral moleküllerini incelemek için yaygın olarak kullanılır. Birincil kullanım amacı, ikincil yapı veya makromoleküllerin uygunluk analizidir. Özellikle  proteinlerin ikincil yapısı çevreye, sıcaklığa ve Ph değerine karşı duyarlıdır, dairesel dikroizm sayesinde ikincil yapıların çevreden nasıl etkilendiği veya diğer moleküllerle etkileşimi gözlemlenebilir.  Dairesel dikroizm spektroskopi ile makromoleküllerin yapısal, kinetik ve termodinamik bilgileri elde edilebilir.

Ölçümler, elektronik geçişlerin gözlemlendiği elektro-manyetik spektrumun görünür(visible) ve UV bölgesinde gerçekleştirilir. Molekül eğer çalışma koşullarında kiral kromoforlara sahipse ve bir CPL diğerinden daha yüksek emilime sahipse ilgili dalga boylarında CD sinyali sıfır olmayacaktır.   Dairesel Dikroizm sinyali L-CPL ve R-CPL emilimi arasındaki farka göre pozitif veya negatif olabilir. L-CPL emilimi daha yüksekse pozitif olacaktır.    Birden fazla CD piki içeren bir numune örneğinin dairesel dikroizm spektrumu aşağıda gösterilmiştir. Bu spektrum, CD ölçümünün dalgaboyunun değişimiyle hem pozitif ve hem negatif olabileceğini gösteriyor.

Circular dichroism spectrum of vitamin B12

Dairesel Dikroizm spektrumu, Chirascan CD Spektrometresi kullanılarak ölçülmüştür. Cd spektrometre, sıradan absorbsiyon spektrometresinin son derece özelleştirilmiş türevidir. Cd spektrometreleri , dönüşümlü olarak L- ve R-CPL absorbansını 50kHz frekansta ölçer, sonra dairesel dikroizm sinyalini hesaplar.