0 216 620 89 45 info@derilkim.com

ICP OES Nedir?

ICP OES Nedir?

İndüktif olarak eşleşmiş plazma optik emisyon spektrometresi (ICP-OES) aynı zamanda indüktif eşleşmiş plazma atomik emisyon spektroskopisi (ICP-AES) adlandırılan birleştirilmiş ağır metallerin tespiti için kullanılan analitik bir tekniktir. Bu cihaz, plasma kullanarak uyarılmış atom ve iyonlar üretir. Her elementin dalga boyu özelliği farklı elektromanyetik radyasyon yaydıklarından emisyon şiddeti farklı olacaktır. Emisyonunun şiddeti, numun içindeki elementin konsantrasyonuna işaret eder.

Mekanizma:

ICP-AES iki bölümden oluşmaktadır. ICP ve optik spektrometre:  ICP tıorch,  3 kuvars cam tüp içierir. RF jeneratör bobini (Coil) , bu kuvars torch kısmını çevreler. Genel olarak  plazma oluşturmak için  Argon gazı kullanılır.

Meşale açıldığında, yoğun elektromanyetik alan bobin içinden akan yüksek güçteki radyo frekans sinyali tarafından bobin içinde oluşturulur. Bu RF sinyali,  RF jeneratörü tarafından oluşturulur.  Torchun içinden akan argon gazı iyonizasyon işlemini başlatmak için argon akışı yoluyla kısa deşarj arkı oluşturan Tesla ünitesi ile ateşlenir. Plazma ateşlendikten sonra, Tesla birimi kapatılır.

Argon gazı yoğun elektromanyetik alan içinde iyonize edilmiştir ve RF bobininin manyetik alanının içinde belirli bir döner simetrik olarak akar. Yaklaşık 7000 K sabit  yüksek sıcaklıktaki plazma,  nötr argon atomları ve yüklü parçacıklar arasında oluşturulan elastik olmayan bir çarpışma sonucu olarak üretilir.

Bir peristaltik pompa sayesinde, sulu veya organik numune analitik nebulizer ile sisleştirerek  plazma alevi içine ulaştırılır. Numune hemen plazmadaki elektronlar ve yüklü iyonlar ile çarpışır ve kendi yüklü iyonlarına bölünür. Çeşitli moleküller atomlarına ayrılır,  elektron kaybederler ve geri kazanmak için elementler  kendi karakteristik dalga boylarında elektromayetik radyasyon yayarlar.
Bazı tasarımlarda, bir kesme gaz(shear gaz)(genelde nitrojen veya kuru hava kullanılır) belirli bir noktada plazmayı keserek görüntü oluşturmak için kullanılır. Bir ya da iki transfer lensi, ışımayı odaklayarak diffraction gratinge(bileşenlerin dalgaboylarını ayırmak için kullanılır). Diğer tasarımlarda, plazma argon sabit bir akış plazma saptırma optik bölme girmek için plazma yayılan ışık izin verirken, soğutma sağlayan çıktığı bir delikten oluşan bir optik arayüzü üzerinde doğrudan çarpar. Yine de diğer tasarımlar ışığın bazı optik odaları ayırmak için iletmek için optik fiber kullanmak.

 

In some designs, a shear gas, typically nitrogen or dry compressed air is used to ‘cut’ the plasma at a specific spot. One or two transfer lenses are then used to focus the emitted light on a diffraction grating where it is separated into its component wavelengths in the optical spectrometer. In other designs, the plasma impinges directly upon an optical interface which consists of an orifice from which a constant flow of argon emerges, deflecting the plasma and providing cooling while allowing the emitted light from the plasma to enter the optical chamber. Still other designs use optical fibers to convey some of the light to separate optical chambers.